Yerinde ve Online Bakım Hizmetleri

Service Content Image

Şirketlerin ihtiyaçlarına göre, belirlenen zaman dilimlerinde uzman BT Personeli ile ihtiyacının giderilmesi sağlanır. Bünyesinde BT Personeli bulundurmak istemeyen şirketler, işe alım, işten ayrılma yerine tekrar bir personel alımı, bilgilerin yeni personele aktarımı, periyodik aralıklarla çalışanın yaptığı işin denetlenmesi, masrafları, özlük hakları gibi bir çok konudan dolayı yüksek maliyetlere sebep olduğu için dış kaynak kullanıma yönelmektedirler.

Tüm bu işlemler tarafımızdan yapılmaktadır. Personelin hastalanması, işten ayrılması gibi durumlarda yerine hemen personel tahsis edilmesi, işlerin aktarılması ve sürdürülmesi sağlanır. Ekstra iş yoğunluğunun olduğu dönemlerde ihtiyaca göre kaynak sağlanır.