About Section

Biz Kimiz?

Kurucularının tecrübesini; günümüzün gereklilikleri ve geleceğin vizyonu çerçevesinde, müşteriyle buluşturma amacı ile çalışan Antsoft BT; tecrübeli, genç bir ekipten oluşmaktadır. Hedef aldığı kurumsal müşteriye uygun bir model ve buna göre yapılanma stratejisi planlamıştır. Bu müşteri gurupları; merkezi kamu, büyük özel şirketler ve özellikle kurumsal iş ortakları üzerinden ulaşılacak, yaygın yerel kamu ve özel sektör müşterilerinden oluşmaktadır.

Pazarda müşteri ile sürekli ve doğrudan iletişim ve etkileşim içinde olmak esastır. Müşterinin gereksinimleri kapsamında ihtiyaç duyduğu fikirler ile ürün, çözüm ve hizmetlerin, ihtiyaçlarla orantılı optimum koşullarda sağlanması hedefimizdir.

Antsoft BT, müşterinin en temel ihtiyaçları olan kaliteli iş sürekliliğinin ve güven unsurunun; bilgi, yetkinlik ve güvenilir olmaktan geçtiğinin farkındadır. Bu çerçevede Antsoft BT; analiz, danışmanlık, tedarik ve proje yönetimi, sunucu çözümleri, sanallaştırma çözümleri, bulut çözümleri, altyapı çözümleri ve yedekleme çözümleri sunan bir şirketidir. Müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde, yetkinlikleri ve temsilcisi olduğu kurumsal ürünlerin yanında iş birliği yaptığı, konusunda uzman iş ortaklılarını, çözüme entegre etmeyi hedeflemektedir.