Proje Yönetimi

Bizim için bir projenin başarısını, planlanan zamanda planlanan maliyetle bitirilip bitirilmediği belirler. ANTSOFT, üretimden, maliyet muhasebesine, entegrasyondan sürüm yükseltme projelerine kadar pek çok konuda proje yönetimi metodolojileri geliştirir.

Service Content Image

Proje yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için projenin gelişiminin sürekli takibi, verimli kaynak kullanımı, organizasyonel değişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve koordinasyonunda tam hizmet verir.

ANTSOFT, şirketlerin LOGO ürünlerinden en yüksek verimi alabilmeleri için, yeni sistemin kurulması sürecinde yürütülmesi gereken her türlü faaliyeti kapsayan bir hizmetler bütününü Proje Uygulama Danışmanlığı çerçevesinde geliştirmiş olduğu özel bir metodoloji ile sunar.

ANTSOFT Proje Uygulama Metodolojisi, LOGO ürünleriyle işletme ihtiyaçlarına en uygun ve yazılım yeteneklerini en üst düzeyde kullanan yönetim bilişim çözümlerinin bulunması ve bu çözümlerin zamanla ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara da en kısa sürede cevap verecek şekilde uygulanması için geliştirilmiştir. Metodolojinin temelinde bugüne kadar LOGO bünyesinde benzer çözümleri uygulamış uzmanların deneyimleri yatar. Yazılımların gelişmesi ve uzman deneyimlerinin artmasıyla birlikte ANTSOFT da sürekli olarak güncellenir.